Nước rau củ Ichiban NamaShibori cung cấp chất xơ cho bạn

909,000 455,000

Lưu ý: Sản phẩm sẽ được chuyển từ Nhật trong vòng khoảng 10 ngày.