Tỏi đen không mùi (dạng viên nang) vừa tốt vừa thơm

456,000 228,000

Lưu ý: Sản phẩm sẽ được chuyển từ Nhật trong vòng khoảng 10 ngày.