Tỏi đen lên men tỉnh Aomori – phòng chống ung thư(túi 300g)

1,121,000 561,000

Lưu ý: Sản phẩm sẽ được chuyển từ Nhật trong vòng khoảng 10 ngày.