Tỏi đen lên men tỉnh Aomori – phòng chống ung thư(túi 60g)

335,000 168,000

Lưu ý: Sản phẩm sẽ được chuyển từ Nhật trong vòng khoảng 10 ngày.