Phương pháp trị liệu ung thư bằng vắc xin

Người dịch: Thanh Mai

Kiểm tra và chỉnh sửa: Ngọc Quỳnh

VẮC-XIN NGỪA UNG THƯ PEPTIDE

Liệu pháp ngăn ngừa ung thư vắc-xin peptide là một phương pháp điều trị gây ra phản ứng miễn dịch. Phương pháp sử dụng một loại protein dành riêng cho tế bào ung thư. Nó có nhiều trong tế bào ung thư và được phân hủy thành “peptide”.

Peptide là kháng nguyên hắc tố ác tính “MAGE” được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991. Nhờ đó người ta mới thấy rằng tế bào T sát thủ có thể tiêu diệt tế bào ung thư bằng cách nhận ra MAGE trên bề mặt tế bào ung thư. Các kháng nguyên đặc hiệu ung thư có tỷ lệ phát hiện cao được xác định cho đến nay bao gồm “MAGE”, “gp100”, “WT1” và “NY-ESO-1”.

Tuy nhiên, không có thử nghiệm lâm sàng nào được thực hiện với liệu pháp vắc-xin ung thư đơn thuần có hiệu quả về mặt lâm sàng.

Nguồn: pexels.com

Hiện tại, các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành. Chẳng hạn như sử dụng đồng thời với các chất ức chế điểm kiểm tra miễn dịch và liệu pháp vắc-xin phòng ngừa ung thư peptide. Những nghiên cứu đó nhắm vào mục tiêu “neoantigen”. Neoantigen là một phần của kháng nguyên mới được tạo ra do đột biến gen trong tế bào ung thư.

Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng nào được đưa ra về tính hiệu quả hoặc an toàn của những nghiên cứu và thí nghiêm lâm sàn đó.

VẮC-XIN TẾ BÀO KHỐI U

Phương pháp điều trị bằng vắc-xin tế bào khối u là một phương pháp điều trị sử dụng các tế bào khối u đã được biến đổi gen. Ví dụ, một loại vắc-xin tế bào khối u mà chất kích thích là tế bào bạch cầu đơn nhân (GM-CSF). GM-CSF sẽ kích hoạt tế bào T tiêu diệt kháng nguyên đặc hiệu ung thư bằng cách tạo ra các tế bào tua xung quanh tế bào ung thư và tấn công tế bào ung thư.

Phương pháp điều trị này cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng. Tính an toàn và hiệu quả vẫn chưa được xác nhận.

VẮC XIN TẾ BÀO TUA

Phương pháp điều trị bằng vắc-xin tế bào tua là phương pháp điều trị trong đó tế bào tua được thu thập từ máu của bệnh nhân. Các protein có nhiều trong tế bào ung thư được phân hủy, các peptit phân mảnh được nhận diện. Sau đó được nuôi cấy, rồi đưa trở lại cơ thể bệnh nhân. Đó là quá trình điều trị của phương pháp này.

Do máu được thu thập cũng chứa các tế bào lympho tấn công các tế bào ung thư, nên có thể tăng trưởng và kích hoạt. Không chỉ các tế bào tua mà còn cả các tế bào lympho tăng trưởng bằng cách nuôi cấy chúng bên ngoài cơ thể. Các tế bào lympho và tế bào tua được kích hoạt trở lại cơ thể. Các tế bào tua hoạt hóa tế bào lympho nhiều hơn nên dễ dàng tấn công các tế bào ung thư hơn.

THAM KHẢO

Dưới đây là các bài viết liên quan đến phương pháp chữa trị ung thư mới nhất ở Nhật Bản. Các bạn hãy đọc tham khảo nhé!

Nguồn bài dịch:

Bài viết tham khảo