Liệu pháp ức chế điểm kiểm tra miễn dịch (Phần 2) – CTLA-4

Bài viết này sẽ giới thiệu đến các bạn các chất ức chế có trong “Liệu pháp ức chế điểm kiểm tra miễn dịch” – CTLA-4.

CHẤT ỨC CHẾ CTLA-4 LÀ GÌ?

Chất ức chế CTLA-4 liên kết với CTLA-4. CTLA-4 là một phân tử điểm kiểm tra miễn dịch được phát hiện trên bề mặt tế bào T. Tế bào T là một trong những tế bào miễn dịch.

Tế bào miễn dịch có vai trò truyền các dấu hiệu và đặc điểm của các chất ngoại lai cho tế bào T. Tế bào T sẽ tấn công các chất ngoại lai đã xâm nhập vào cơ thể. Các chất ngoại lai (như tế bào ung thư) đã hình thành trong cơ thể được gọi là “tế bào đuôi tua”.

TẾ BÀO T, TẾ BÀO TUA CÓ MỐI QUAN HỆ MẬT THIẾT VỚI CHẤT ỨC CHẾ CTLA-4

Khi tế bào tua lấy một chất ngoại lai trong tế bào, nó sẽ đưa đến một phân tử gọi là “MHC”. MHC dưới dạng kháng nguyên của chất ngoại lai đó để trên bề mặt tế bào.

Tế bào T là phân tử được gọi là “TCR”, được phát hiện trên bề mặt tế bào. Nó có chức năng nhận biết kháng nguyên + “MHC” trên bề mặt của tế bào tua. Từ đó nó sẽ nhận thông tin về đặc điểm của các chất ngoại lai.

Nguồn: TangMienDich

Tuy nhiên, chỉ với điều này thì không thể giúp tế bào T có đủ khả năng tấn công các chất ngoại lai được. Ngoài “TCR” – “kháng nguyên + MHC”,  đồng thời “CD28” của tế bào T và “CD80 / CD86” của tế bào Tua còn liên kết với nhau. Sau đó một tín hiệu sẽ truyền đến tế bào T để kích hoạt chúng.

Do đó, nếu vật thể ngoại lai là tế bào ung thư, thì tế bào T sẽ có khả năng tấn công tế bào ung thư. Tuy nhiên, các tế bào T được kích hoạt giải phóng một phân tử “CTLA-4’ có thể liên kết với CD80 / CD86 ngoài CD28. Khi CTLA-4 liên kết với CD80 / CD86, hoạt động của tế bào T sẽ bị ngăn chặn.

TẾ BÀO T ĐIỀU KHIỂN VÀ CTLA-4

Còn có các tế bào miễn dịch được gọi là “tế bào T điều khiển” có chức năng ức chế miễn dịch. Vì CTLA-4 liên tục được phát hiện có trong các tế bào T điều khiển, nên các tế bào T điều khiển cũng có thể hoạt động để ngăn chặn sự hoạt hóa tế bào T bởi các tế bào tua. Do đó, tế bào ung thư lợi dụng CTLA-4 để ngăn chặn hoạt động của tế bào T.

Thế nên chất ức chế CTLA-4 là thuốc ngăn chặn CTLA-4 có trong tế bào T. Mục đích là để chúng không thể liên kết với CD80 / CD86 trong tế bào Tua và không bị ức chế ngay cả khi tế bào T được kích hoạt.

Hiện nay, hai chất ức chế CTLA-4 đang được phát triển là: ipilimumab (tên sản phẩm: Yervoy) và tremerimumab. Chỉ có ipilimumab được công nhận ở Nhật Bản và được nhận định rằng: “U hắc tố ác tính không thể cắt bỏ” và “Ung thư biểu mô tế bào thận không thể cắt bỏ hoặc di căn”.

SƠ ĐỒ MINH HỌA VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHẤT ỨC CHẾ CTLA-4

Nguồn báo:

Người dịch: Thanh Mai

Chỉnh sửa: Ngọc Quỳnh

Bài viết tham khảo: